Obchodní společnost Osoblažské odpady, s.r.o., vznikla na základě spolupráce Obce Osoblaha, Obce Dívčí Hrad, Obce Hlinka a Obce Slezské Pavlovice.

Společnost vznikla v rámci projektu „Operační program Zaměstnanost“ a také prostřednictvím poskytnutých dotací z fondů EVROPSKÉ UNIE – OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST, Moravskoslezského kraje a Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

Osoblažské odpady, s.r.o. je sociálním podnikem. Vznik sociálního podniku reagoval na situaci Mikroregionu Osoblažsko, který má nejvyšší míru nezaměstnanosti v České republice.

Sociální podnik se tímto snaží míru nezaměstnanosti snížit, a proto vytvořil, prozatím, dvě nová pracovní místa.

O zaměstnání se mohli ucházet osoby z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných, vedených na úřadu práce po dobu nejméně 12 – ti měsíců.

Hlavním smyslem a činnosti společnosti Osoblažské odpady, s.r.o., je sběr odpadových materiálů, následné dotřízování dle požadavku trhu a prodej výrobků pro následnou recyklaci.